Chytré pracoviště bude čím dál důležitější

Chytré pracoviště bude čím dál důležitější

Nejnovější technologie na pracovišti

mají i v zaměstnancích podporovat kreativitu a výkonost. Navíc v době velmi nízké nezaměstnanosti může moderní chytré pracoviště vybavené příslušnými technologiemi představovat výraznou konkurenční výhodu při lovu talentů. Společnost Dimension Data, globální poskytovatel IT řešení a služeb, upozorňuje na pět nejvýraznějších trendů, které budou v  příštím roce ovlivňovat podobu čím dál většího množství pracovišť.

Trend 1. Umělá inteligence a hlasoví asistenti

Virtuální asistenti jako Alexa od Amazonu, Siri od Applu a Cortana od Microsoftu se ve spotřebitelské sféře pohybují již nějakou dobu. Tito hlasem ovládaní pomocníci dokážou hledat informace a provádět celou řadu každodenních úkolů. Mohou vytvářet nákupní seznamy a objednávat jídlo až do domu. Prozatím bohužel většinou nemluví česky, ale i na tom už se pracuje.

Virtuální asistenti, pracují na principu umělé inteligence. Nyní přicházejí na pracoviště a pomáhají firmám snižovat náklady, neboť automatizují základní úkoly, které dříve prováděli lidé. Některé každodenní úkoly dokonce zvládají lépe a rychleji. Podle nedávno zveřejněné zprávy Dimension Data o digitálním pracovišti 62 % organizací očekává, že budou mít virtuální asistenti v následujících dvou letech už v jejich firmách své místo.

Trend 2. Chytré budovy se rozvíjejí v chytré pracoviště

Na nejzákladnější úrovni je už delší dobu patrná snaha vytvářet chytré budovy energeticky úspornější a pohodlnější. V roce 2018 navíc očekáváme v této oblasti výrazný posun, proměnu chytrých budov na tzv. chytrá pracoviště.

Například pomocí internetu věcí (IoT), ale i umělé inteligence nebo strojového učení a bezdrátové technologie beacon. Majitelé nemovitostí budou moci sledovat, které prostory navštěvují zákazníci nejčastěji, a tyto části pronajímat za vyšší ceny. Mohou identifikovat, kde dochází k největšímu počtu krádeží, a podle toho upravit pojistné sazby. Mohou dokonce využít data ze snímačů k vyjednávání o nových smlouvách s  poskytovateli úklidových služeb na základě množství nepořádku, který se nashromáždí v  různých prostorách.

Další výhodou je lepší využití prostor. Organizace ví, kdy a kde se lidé pohybují v  rámci firemních kanceláří. Společnosti mohou s pomocí analýzy stanovit využití konferenčních místností. Mohou například zjistit, že konferenční sál A se využívá z  80 %, přitom 75 % těchto schůzek se účastní více než 6 lidí. Z  toho plyne, že sál je využíván velice efektivně. Oproti tomu, konferenční místnost B je využitá z  90 %, avšak obvykle zde nejsou více než dva nebo tři lidé. V  takovém případě může management rozhodnout, že tento sál promění na několik menších místností, ideálních pro menší, neplánovaná setkání.

Trend 3: Snazší využití webové komunikace

Přestože webová komunikace RTC již nějakou dobu existuje, očekává se v roce 2018 nárůst jejího využívání. Webová komunikace RTC umožňuje pořádat videokonference prostřednictvím běžného internetového prohlížeče. Na počítači tedy není potřeba klient a účastníci se nemusejí zabývat hledáním hesel k  přihlášení do konferenčních hovorů. Všichni zkrátka spustí odkaz a připojí se ke schůzce prostřednictvím svých prohlížečů: Nezáleží na tom, jestli účastník používá iPhone, počítač s  Windows 10 nebo zařízení Google Android.

Důležité pro rozšíření je, že společnosti Apple a Microsoft tuto technologii nyní podporují. Microsoft již webovou komunikaci RTC podporovat začal, Apple oznámil podporu během několika měsíců.

Trend 4: Video proniká všude

Rovněž se dá očekávat, že všechny uvedené trendy budou více využívat možností všudypřítomného videa. Video cally se stávají hlavním komunikačním nástrojem, protože organizace mění způsob spolupráce svých pracovníků. V  tomto novém způsobu práce již tolik nezáleží na tom, kde se jejich zaměstnanci zrovna nacházejí.

Tradiční pracoviště se obvykle skládají z  kanceláří, kójí a konferenčních místností. Stále více vnímáme posun k práci ve sdílených prostorech, ve kterých mohou lidé spolupracovat nebo komunikovat pomocí videokonferencí. Videokonferenční technologie je cenově čím dál dostupnější a snáze použitelná. Firmy proto instalují chytrá videozařízení s možností tvorby a sdílení materiálů do prostor, kam by dříve umístily jen statické tabule.

Trend 5: Ještě větší podpora individuality

Není nic neobvyklého, když nový zaměstnanec vyjádří svou nespokojenost s  interními nástroji a požádá, aby se setkávání raději uskutečňovala prostřednictvím aplikací FaceTime nebo WhatsApp, které běžně používá. Na oplátku je ochotný poskytnout svůj výkonný program pro vizualizaci dat, který umožňuje data rychle „naporcovat“ a provést hloubkovou analýzu, aniž by se musel spoléhat na tabulkové procesory. Z  toho mohou firmy těžit, protože ve výsledku je nejdůležitější, co zaměstnanec firmě přináší.

Tento scénář naznačuje trend, který bude v roce 2018 ještě sílit. Jednotlivci budou stále více prosazovat své způsoby komunikace a spolupráce pomocí jimi zvolených nástrojů. Zaměstnanci (především mileniálové) nechtějí používat jen svá vlastní zařízení, ale také své vlastní aplikace. Jestliže se domnívají, že aplikace zprostředkované zaměstnavatelem nevyhovují jejich potřebám, zkrátka si stáhnou vlastní. Tento trend je známý jako bring your own app, čili BYOA.

Týmy IT by neměly nasazovat technologie jen kvůli technologiím, jak se dodnes leckde dělo. Musí nejprve pochopit, co tým nebo jednotlivec potřebuje, aby mohl plnit konkrétní úkoly, a zajistit, aby k  tomu měly prostředky. Zároveň je pochopitelně nutné dodržovat firemní normy.

Jak jsme na tom s těmito trendy v České Republice?

Umělá inteligence, machine learning, robotizace, automatizace jsou v současnosti velmi silné směry. Mají za cíl zjednodušit práci, ušetřit čas i peníze a nevyhýbají se tedy ani českým firmám.

Trend Smart Buildings, je nyní stále častěji spojován s pojmem Smart Workplace či Workspace. „V dnešní době již nestačí vystavět chytrou budovu, která je schopna automaticky reagovat na různé klimatické podmínky (automatizace žaluzií, ventilace, ovládaní osvětlení atp.). Je nutné tato řešení doplnit i o další funkcionality a chytré vnitřní systémy. To opět vede k finančním úsporám, zvýšení komfortu zaměstnanců a zvýšení efektivity práce,“ říká Karel Hnát, Business Development Manager.

Příkladem pro ostatní

Společnost Dimension Data jde ostatním firmám příkladem, neboť se od nového roku stěhuje do nových prostor, které jsou vybaveny nejmodernějšími technologiemi s  důrazem na videokonference a spolupráci na dálku. V dnešní době se stala standardem možnost komunikovat kdykoliv a odkudkoliv. Zprostředkování videokonferenčního spojení bez nutnosti instalace jakékoliv aplikace, se v dnešní době stalo nezbytností. Videohovor je po osobní schůzce nejpřirozenější formou komunikace.

Dimension Data

Společnost Dimension Data má obrat 7,5 miliardy USD, pobočky v 58 zemích a 31 000 zaměstnanců. Jako člen NTT Group se zaměřujeme na digitální infrastruktury, hybridní cloud, pracovní prostory nové generace, kybernetickou bezpečnost.

Další příspěvky
Poslední závod – tragický příběh Bohumila Hanče
Poslední závod – tragický příběh Bohumila Hanče
Příští rok uplyne 110 let od nešťastného úmrtí skvělého českého lyžaře a vlasteneckého závodníka s mistrovským titulem, Bohumila Hanče (Kryštof...
Last and First Men – film, jakých jste nejspíš mnoho neviděli
Last and First Men – film, jakých jste nejspíš mnoho neviděli
První překvapení způsobí zjištění, že snímek Last and First Men se odehrává nečekaně zcela bez herců. Tedy bez herců viditelných....
Marco přichází s pátým případem dánského oddělení Q
Marco přichází s pátým případem dánského oddělení Q
Čtrnáctiletý Marco je dopaden policií na  dánských hranicích ve vlaku z České republiky. Jak se dostal k pasu pohřešovaného státního...